Wyświetlanie 1–12 z 26 wyników

Danubio j.s. 80tys. nasion

767,00 

Danubio

Kukurydza

Przeznaczenie: Ziarno i kiszonka
FAO: 240-250
W SKRÓCIE
 • Rok rejestracji: PL 2013
 • Jedna z najpopularniejszych i niezawodnych odmian uniwersalnych w Polsce
 • Rekordowe plony zielonki
 • Bardzo masywne i zdrowe rośliny
 • Wybitne plony ziarna
 • Kolba o cienkiej osadce i wysokim udziale ziarna
 • Mocny „stay-green"
 • Przydatna do uprawy na słabszych stanowiskach
 • Dobrze znosi niedobory wody
Aby zamówić ten produkt już dziś, zapraszamy do skorzystania z formularza zamówień: Zamów

Nasiona kukurydza RGT Smartboxx j.s 80 tys.nasion

870,00 
Smartboxx to odmiana kukurydzy o wybitnych parametrach ziarnowych, charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania oraz świetnym oddawaniem wody w końcowym etapie wegetacji. Wysoko oceniony w badaniach rozpoznawczych COBORU w roku 2021, gdzie uzyskał wynik 106% wzorca w grupie odmian średniowczesnych i był jedną z suchszych odmian (27% podczas zbioru).
 • RGT SMARTBOXX to odmiana o wybitnych parametrach ziarnowych, charakteryzująca się bardzo wysokim potencjałem plonowania oraz szybkim oddawaniem wody w końcowym etapie wegetacji.
 • RGT SMARTBOXX to odmiana o bardzo mocnym ulistnieniu, szerokich i dość długich liściach, co czyni ją wysoko przydatną w uprawie na kiszonkę. Wszystkie parametry żywieniowe, a więc Plon ogólny Suchej Masy, energia, skrobia i strawność są na bardzo wysokim poziomie.
 • RGT SMARTBOXX to odmiana która uzyskała jeden z najwyższych wyników w badaniach rozpoznawczych COBORU w 2021 roku, przy bardzo niskiej wilgotności ziarna.
 • RGT SMARTBOXX w badaniach rozpoznawczych w Niemczech osiągnęła w 2021 roku najwyższy wynik plonu ziarna w grupie średnio-wczesnej.
 • RGT SMARTBOXX to odmiana wielofunkcyjna ze względu na możliwość różnych kierunków użytkowania: na ziarno, kiszonkę, CCM i biogaz.
Aby zamówić ten produkt już dziś, zapraszamy do skorzystania z formularza zamówień: Zamów

Nasiona kukurydzy Brigado j.s 80 tys.nasion

777,00 
Brigado to odmiana kukurydzy, która jest przeznaczona na kiszonkę, ziarno oraz jako materiał na biogaz. Jej FAO wynosi 250, co oznacza, że jest to odmiana średniowczesna. Typ ziarna to flint/dent, a jest to kukurydza trójliniowa. Zaleca się siew na glebach żyznych i średnio żyznych. Jej znakomity stay green pozwala na wydłużenie okresu zbioru. Odmiana ta charakteryzuje się wysokimi plonami ziarna oraz najwyższymi plonami jednostek pokarmowych. Posiada ona znakomity wczesny wigor oraz wyjątkową tolerancję na chłody. Jest doskonałym materiałem na kiszonkę dzięki swojej bardzo dobrej strawności. Jest także odporna na wyleganie. Aby zamówić ten produkt już dziś, zapraszamy do skorzystania z formularza zamówień: Zamów  

Nasiona kukurydzy Casandro j.s. 50tys. nasion – Saatbau

465,00 
 
 • Bardzo wysoki i stabilny plon ziarna w zróżnicowanych warunkach glebowo-klimatycznych w ciągu 4 lat badań
 • Wysoka jakość ziarna - przydatna na cele młynarskie
 • Rekordowe wyniki plonowania w warunkach suszy 2018 roku - 2 miejsce w badaniach PDO COBORU!
 • Cienka osadka – bardzo wysoki udział ziarna w kolbie
 • Przydatna w rejonach o słabszych warunkach glebowych
Aby zamówić ten produkt już dziś, zapraszamy do skorzystania z formularza zamówień: Zamów

Nasiona kukurydzy Codikart j.s. 80tys. nasion

870,00 
Codikart to odmiana łącząca plenność i wszechstronność wykorzystania, która jest efektem programu hodowlanego, ukierunkowanego na uzyskanie odmian średnio wczesnych o ogromnej produktywności masy zielonej i bardzo wysokim potencjale ziarnowym. W oficjalnych badaniach rozpoznawczych COBORU z 2012 r. kukurydza Codikart była jedną z najlepiej plonujących odmian, uzyskując wynik na poziomie 105% wzorca. Jej zaletą jest dobrze rozwinięty system korzeniowy oraz stosunkowo nisko osadzona kolba, które sprawiają, że mimo potężnych rozmiarów, rośliny nie mają specjalnych problemów z wyleganiem. Charakterystyczna dla odmiany Codikart kolba typu flex pozwala na redukcję zalecanej normy wysiewu nasion kukurydzy, zwłaszcza w przypadku stanowisk nieco bardziej przepuszczalnych. Z kolei przydatność do uprawy na stanowiskach słabszych warunkuje system korzeniowy lepiej zaopatrujący roślinę w wodę w warunkach stresowych. Pełnię swojego potencjału, odmiana pokazuje jednak na stanowiskach mocniejszych. Aby zamówić ten produkt już dziś, zapraszamy do skorzystania z formularza zamówień: Zamów

Nasiona kukurydzy Codizouk j.s. 50tys. nasion

505,00 
Nasiona kukurydzy Codizouk to odmiana, która osiągnęła oficjalny rekord Polski w plonie ogólnym świeżej masy z hektara, który wynosi 78,08 t/ha.

Odmiana już wyprzedana na sezon 2024 - polecamy w zastępstwie odmianę Codikart, bardzo podobne parametry, ta sama hodowla - dostępna w naszym sklepie: Nasiona kukurydzy Codikart j.s. 80tys. nasion - TopPole

Aby zamówić ten produkt już dziś, zapraszamy do skorzystania z formularza zamówień: Zamów

Nasiona kukurydzy DKC 3305 j.s. 50tys. nasion

520,00 
 • Odmiana przeznaczona do uprawy na kiszonkę, ziarno i biogaz.
 • Wysoki plon ogólny suchej masy oraz wysoka stabilność plonowania
 • Bardzo dobre parametry jakościowe kiszonki (wysoka zawartość skrobi i bardzo wysoka strawność włókna)
 • Bardzo dobry wigor początkowy i tolerancja na niskie temperatury
 • Wysokie i obficie ulistnione rośliny o wysokiej zdrowotności i dobrej tolerancji na wyleganie
 • Bardzo dobry efekt Stay-Green
Aby zamówić ten produkt już dziś, zapraszamy do skorzystania z formularza zamówień: Zamów

Nasiona kukurydzy Elzea j.s. 80tys. nasion

734,00 
Elzea to uniwersalna odmiana kukurydzy do uprawy na ziarno i kiszonkę. Jest mieszańcem trójliniowym, przystosowanym do różnorodnych siedlisk i warunków uprawy, w tym gleb słabszych i bardziej zawodnych. Jej uniwersalność i dobre zdolności adaptacyjne potwierdza popularność w wielu krajach Europy, m.in. Niemczech, Francji, Estonii i na Ukrainie. W Polsce zagościła wiosną 2017 r. po serii doświadczeń polowych, dobrze sprawdzając się we wszystkich regionach kraju. Kukurydza Elzea zawiązuje kolbę typu flex o wielkości dopasowanej do warunków uprawy oraz obsady roślin. Dobre zaziarnienie występuje nawet w latach o mniej sprzyjającym przebiegu pogody w okresie wiechowania i znamionowania, a duża produktywność pyłku sprzyja pełnemu zapłodnieniu. Elzea tworzy średnio wysokie, silnie ulistnione rośliny w mocnym typie „stay green” i o stabilnym łanie, bez tendencji do wylegania. Dobry wigor początkowy sprawia, że lepiej znosi uproszczenia uprawowe oraz okresowe spadki temperatur po siewie. Aby zamówić ten produkt już dziś, zapraszamy do skorzystania z formularza zamówień: Zamów

Nasiona kukurydzy ES Bond j.s. 80tys. nasion ( Lidea )

829,00 
Kukurydza ES Bond (FAO240) to nowa odmiana, zarejestrowana w segmencie kiszonki w 2019 r. W latach rejestrowych uzyskała doskonałe wyniki pod względem plonu suchej masy – w 2017 r. 106% wzorca, a w 2018 r. 107%, więc jest obecnie jedną z najlepiej plonujących odmian na rynku. Kukurydza ES Bond jest jednak uniwersalna i dobrze wypada również w przypadku uprawy na ziarno. Odmianę cechuje bardzo mocny „stay green” – efekt zieloności jest wyraźny nawet w przypadku trudnego przebiegu pogody i deficytu wody w okresie wegetacji. Rośliny są wysokie, bardzo dobrze ulistnione, z nisko osadzoną kolbą, dzięki czemu posiadają wysoką odporność na wyleganie. Tworzą dobrze zaziarnioną kolbę o imponujących rozmiarach, a samo ziarno jest w typie bardziej zbliżonym do flint. Bardzo dobry wigor początkowy sprawia, że odmiana kukurydzy ES Bond nadaje się również do wcześniejszych siewów. Aby zamówić ten produkt już dziś, zapraszamy do skorzystania z formularza zamówień: Zamów

Nasiona kukurydzy Exxposition j.s 80 tys.nasion

745,00 
Kukurydza RTG Exxposition:
 • FAO 260
 • przeznaczona na kiszonkę i na ziarno
 • odmiana o wysokim potencjale plonowania
 • doskonała stabilność w trudnych warunkach
 • dobra energia i strawność
 • odporna na choroby liści oraz fuzariozę kolb i łodyg
 • zaprawiana biostymulatorem Fortify
 • zalecana obsada: 75-85 tys. nasion/ha
Fortify optymalizuje możliwości rozwoju roślin:
 • przyspiesza kiełkowanie
 • przyspiesza rozwój korzeni
 • poprawia rozwój i wzrost roślin
Aby zamówić ten produkt już dziś, zapraszamy do skorzystania z formularza zamówień: Zamów

Nasiona kukurydzy LID 3620C Bizon j.s 80 tys. nasion

839,00 
Nowa odmiana kukurydzy na kiszonkę LID3620C od Lidea. Indeks FAO 260. Kukurydza o bardzo dobrej odporności na porażenia przez grzyba z rodzaju Fusarium. Wyróżnia się ‘Stay green' na bardzo wysokim poziomie, czyli cecha utrzymująca zielone liście i łodygę w okresie dojrzewania. Odmiana jest mało wrażliwa na wyleganie. Wszystkie czynniki składają się na wysoki plon na wszystkich typach stanowisk potwierdzony badaniami Coboru. Aby zamówić ten produkt już dziś, zapraszamy do skorzystania z formularza zamówień: Zamów

Nasiona kukurydzy Lopino j.s. 50tys. nasion ( Saatbau )

405,00 
Wysoki potencjał plonowania zarówno ziarna, jak i suchej masy Rośliny bardzo wysokie, dobrze ulistnione Toleruje wczesny siew Wysoka odporność na wyleganie Wysoka odporność na choroby grzybowe, zwłaszcza Fuzarium Dobrze sprawdza się na słabszych kompleksach Aby zamówić ten produkt już dziś, zapraszamy do skorzystania z formularza zamówień: Zamów